Close

Dr. Raj Shekhar, IAS

16/12, Neil Rd, Civil Lines, Kanpur Nagar

Email : commkap[at]nic[dot]in
Designation : Commissioner Kanpur