Close

Development Blocks

Development Blocks
Sr. No Block Name Tehsil
1 Kakwan Bilhaur
2 Bilhaur Bilhaur
3 Shivrajpur Bilhaur
4 Chaubeypur Bilhaur
5 Kalyanpur Kanpur Sadar
6 Vidhnu Kanpur Sadar
7 Sarsaul Narwal
8 Bhitargaon Narwal
9 Patara Ghatampur
10 Ghatampur Ghatampur