Close

Development Blocks

Development Blocks
Sr. No Block Name Tehsil
1 Ghatampur Ghatampur
2 Kalyanpur Kanpur Sadar
3 Vidhnu Kanpur Sadar
4 Kakwan Ghatampur
5 Sarsol Narwal
6 Bilhaur Bilhaur
7 Bhitagraon Ghatampur
8 Chaubeypur Ghatampur
9 Patara Bilhaur
10 Shivrajpur Ghatampur